فضیلت سوره یسَّ


 از مفاتیح الجنان  از حضرت رسول صلى الله علیه و آله منقول است كه هر كه سوره یس را بخواند بواسطه رضاى خداى ، بخشد خداى عزّوجلّ او را و میدهد به او اَجْر چنانكه گویا خوانده قرآن را دوازده نوبت و هر بیمار كه خوانده شود نزد او سوره یسَّ نازل مى شود به عدد هر حرفى از آن ده فرشته پیش او، صف مى زنند و جهت او استغفار مى كنند و در قبض روح او حاضرند و مشایعت جنازه او مى كنند و نماز بر او مى كنند و در وقت دفن او حاضرند و هر بیمارى كه بخواند این سوره را در سَكَرات مرگ یا نزد او بخوانند مى آید رضوان خازن بهشت با یك شربت از آب بهشت و به او مى دهد پس او مى آشامد و مى میرد سیراب و مبعوث مى شود سیراب و محتاج نمى شود به حوضى از حوضهاى پیغمبران تا وقتى كه داخل بهشت مى شود و او سیراب است و منقول است كه سوره یسَّ به صاحبش مى رساند خیر دنیا و آخرت را و دفع مى كند از او بلاى دنیا و هَوْلْهاى آخرت را و دفع مى كند هر شرّى را و روا مى كند جهت او هر حاجتى را و هر كه بخواند این سوره را برابر بیست حجّ است براى او و هر كه بشنود جهت او باشد هزار نور و هزار یقین و هزار بركت و هزار رحمت و از او بیرون مى آورد هر كوفتى را .

و از حضرت رسول صلى الله علیه و آله منقولست كه هر كه در قبرستان درآید و سوره یسَّ بخواند خداى عزّوجلّ عذاب اموات را تخفیف دهد و جهت او باشد به عدد ایشان حسنات و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است كه هر كه سوره یسَّ را در روز بخواند مرزوق و محفوظ است تا شب و هر كه پیش از خواب در شب بخواند موكّل سازد خداى عزّوجلّ بر او هزار فرشته كه حفظ كنند او را از شرّ هر شیطان رجیم و از هر آفتى و اگر بمیرد در آن روز خداى تعالى او را داخل بهشت سازد، الخبر.


فضیلت سوره الرّحمن


از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه فرمود مگذارید خواندن سوره الرّحمن را بدرستى كه او در دل منافقان قرار نمى گیرد و مى آید از نزد خداى عزّوجلّ در روز قیامت در صورت آدمى در بهترین صورتى و خوشترین بوئى تا آنكه مى ایستد نزد خداى تعالى در جایى كه نزدیكتر از آن نیست به خداى تعالى پس مى گوید خداى عزّوجلّ به آن كه كیست آنكه قیام مى نمود به امر تو در حیات دنیا و مداومت مى كرد در خواندن تو پس او مى گوید یا ربّ فلان و فلان پس سفید مى شود رویهاى ایشان ، پس مى گوید به ایشان كه شفاعت كنید هر كس را كه مى خواهید پس شفاعت مى كنند تا حدّى كه كسى نمى ماند كه اراده شفاعت جهت او داشته باشد كه شفاعت نكند پس خداى عزّوجلّ مى گوید به ایشان كه داخل بهشت شوید و هرجا كه مى خواهید ساكن شوید و از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه هر كه بخواند سوره الرّحمن را و هر جا كه بخواند ((فَبِاَىِّ الاَّءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)) بگوید ((لابِشَىْءٍ مِنْ الاَّئِكَ رَبِّ اُكَذِّبُ)) پس اگر در شب بخواند آنگاه بمیرد شهید مرده و اگر در روز بخواند آنگاه بمیرد شهید مرده .


فضیلت سوره واقعه


نقل است كه عثمان بن عفّان به عیادت عبداللّه بن مسعود رفت در مرضى كه به آن فوت شد به او گفت كه از چه شِكوه دارى گفت از گناهان خود گفت چه چیز میل دارى گفت رحمت پروردگار خود گفت جهت تو طبیب طلب نكنم گفت طبیب مرا بیمار كرده گفت امر نكنم كه به تو عطیّه بدهند گفت در وقتى كه احتیاج داشتم به من ندادى الحال كه مستغنیم مى دهى گفت آنچه مى دهم جهت دختران تو بوده باشد گفت ایشان را به آن حاجتى نیست جهت اینكه من ایشان را امر كردم بخواندن سوره واقعه و من شنیده ام از حضرت رسول صلى الله علیه و آله كه مى گفت هر كه بخواند سوره واقعه را در هر شب نمى رسد به او پریشانى هرگز و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقلست كه هر كه بخواند سوره واقعه را هر شب پیش از آنكه بخوابد ملاقات كند خداى عزّوجلّ را در حالتى كه روى آن شخص چون ماه باشد در وقت تمامى آن و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولست كه هر كه مشتاق باشد به بهشت و به وصف بهشت سوره واقعه بخواند.


فضیلت سوره جُمعه


از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه واجبست بر هر مؤ من هرگاه شیعه ما باشد كه بخواند در نماز شب جمعه سوره جمعه وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَْعْلى و در نماز ظهر آن جمعه و منافقین و هرگاه این را به عمل آورد چنانست كه گویا عمل رسول خدا صلى الله علیه و آله را بجا آورده و ثواب و جزاى او بر خداوند عزّوجلّ بهشت است .


فضیلت سوره تبارك


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است كه هر كه بخواند سوره تَبارَكَ الَّذى بِیَدِهِ الْمُلْكُ در مكتُوبه پیش از آنكه بخوابد پیوسته در امان خداى تعالى خواهد بود تا داخل صبح شود و در امان خداى تعالى خواهد بود روز قیامت تا داخل بهشت شود و قطب راوندى از ابن عبّاس نقل كرده كه مردى خیمه زد بر روى قبرى و ندانست كه آن قبر است پس خواند سوره تَبارَكَ الَّذى بِیَدِهِ الْمُلْكُ را پس شنید صَیحه زننده اى را كه گفت این سوره مُنْجِیَه است پس این مطلب را به حضرت رسول صلى الله علیه و آله عرض كرد آن حضرت فرمود آن سوره نجات دهنده است از عذاب قبر.


فضیلت سوره النَّبَاء


شیخ صدوق از امام جعفر صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود هر كه بخواند سوره عَمَّ یَتَسآئَلُونَ را از سال بیرون نشود كه زیارت كند بیت اللّه الحرام را هرگاه مداومت كند بر آن در هر روز و شیخ طبرسى در مجمع البیان از اُبىّ بن كعب روایت كرده كه حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمود كه هر كه بخواند سوره عَمَّ یَتَسآئَلُونَ را سیراب فرماید حقّ تعالى او را از شراب سرد در روز قیامت و بدانكه در روایات اهل بیت علیهم السلام وارد شده كه نَباءعظیم ولایت است و آنكه حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام نَباء عظیم است ((هُوَ النَّبَاءُ الْعَظیمُ وَ فُلْكُ نُوحٍ * وَ بابُاللّهِ وَانْقَطَعَ الْخِطابُ)).


فضیلت سوره اعلى


شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت كرده كه هر كه سوره سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَْعْلى را در فریضه یا نافله بخواند در روز قیامت به او گویند كه از هر درى از درهاى بهشت كه مى خواهى داخل شو.


فضیلت سوره والشّمس


در مجمع البیان از اُبىّ بن كعب از حضرت پیغمبر صلى الله علیه و آله نقل كرده كه كسى كه سوره وَالشَّمْسِ را بخواند گویا تصدّق داده هر چه كه بتابد بر آن شمس و قمر.


فضیلت سوره قدر و زلزله


از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه هر كه سوره اِنّا اَنْزَلْناهُ را در نماز فریضه بخواند منادى از جانب پروردگار او را ندا كند كه خدا گناهان گذشته تو را آمرزید عمل از سرگیر و از حضرت رسول صلى الله علیه و آله مروى است كه هر كه چهار مرتبه اِذا زُلْزِلَ را بخواند مثل آن كسى است كه همه قرآن را خوانده .


فضیلت سوره عادیات


در خبر است كه هر كه مداومت بر خواندن آن كند با حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام محشور گردد.


فضیلت سوره كافرون و نصر و توحید و معوذتین


در احادیث بسیار وارد شده فضیلت خواندن سوره قُلْ یا اَیُّهَا الْكافِروُن در نمازهاى فریضه و نافله و آنكه خواندن آن رُبع قرآن است و سوره توحید ثلث قرآن است و خواندن سوره نصر در فرایض و نوافل سبب نصرت بر اعداء است و آنكه چون شخص از منزل خود بیرون رود معوذتین را بخواند چشم بد به او ضرر نرساند و كسى كه در خواب ترسد در وقت خواب این دو سوره را با آیة الكرسى بخواند.

تبیان


پنجشنبه سی ام مهر 1388

ذکر شریف "المعز"

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :فضیلت و آثار آیات قرآن و اسماء الله ،

سلام دوستان
یه مدتی بود در مورد فضیلت اسماءالله مطلب ننوشته بودم که امروز با مطلبی در مورد اسم شریف المعز در خدمت شما هستم
این اسم شریف  در لغت به معنای پیروزی دهنده و غیر قابل شکست و در معنای تحقیق و کاربرد به معنای عزت دهنده به همان معنا که خودمان به کار میبریم است
این اسم شریف اسمی است که انبیاء  واولیاءبه برکت آن بر ظالمان ظفر یافته اند
کسی که می خواهد از محتوای این اسم بر خوردار شود و اثر کامل آن را لمس کند باید مخلوقات خدای متعال را عزیز بدارد که در این صورت حضرت عزت نیز او را در دنیا و آخرت عزیز خواهد داشت
و باید این کار او به تذکر لسانی به لفظ ذکر شریف و تذکر قلبی به معنای آن همراه باشد
از آثار خاص این ذکر این است که اگر کسی شبهای جمعه و دوشنبه میان نماز مغرب و عشاءاین ذکر را 141بار بخواند خدای متعال به او در بین خلائق عزت و هیبت زیادی عطا خواهد کرد
چهارشنبه چهاردهم مرداد 1388

ذکر شریف (المقیت)

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :تعویذات و احراز و ختومات و ادعیه ،فضیلت و آثار آیات قرآن و اسماء الله ،

                                                                                                                                                                                               اسماءخداوند هر کدام اثر خاص خود و تاثیرات کونیه عرضیه مخصوص به خود را دارند و هر سالک الی الله برای بخشی از سلوک خود باید مستمسک به اسماءالله شود و از اثر ماهوی آن ذکر و همچنین اعراض آن برخوردار گردد . از این پس بنا دارم گاه متعرض به فواید اذکار و نحوه برداشت مطلوب از آنها بشوم انشاءالله اهل خود را پیدا خواهد کرد و اگر هم نبود( ما علی الرسول الا البلاغ )و به قول حافظ شیرازی :حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس  ........   در بند آن مباش که نشنید یا شنید . ذکری که برای امروز انتخاب کرده ام ذکر شریف المقیت است که از اسماء مشهور خداوند و به معنای توانا بر نگه داشتن هر چیز یا هرکاری به اندازه و مقدار مورد نیاز آن است .و از آثار عرضی و جانبی که بر این ذکر بار است این است که پرورش همه آفرینش به برکت این اسم است و هر چیزی  به واسطه آن به کمال لائق حال خود میرسد. سالک برای آیینه خدا شدن باید به صفات الهی متلبس شود و خود را به آنها  بیاراید ودر واقع هر ذکر زمانی اثر خود را خواهد گذاشت که ذکر لفظی همراه شود با ذکر عملی که همان تلبس به ذکر است و نحوه تلبس به این ذکر شریف این است که باید دائم وقت خود را صرف بندگان خدا کند و خواهان این باشد که افتاده ای را دست گیرد و فرومانده را دلجویی کند و در برابر  بندگان خدا متواضع و فروتن باشد و دوست و دشمن به شفقت و مرحمت او امیدوار باشند که اگر عامل شود خدای تعالی نفس او را مطیع او گرداند و در بین مردم رفعت ببخشد که در حدیث وارد شده که( من تواضع لله رفعه الله) یعنی هر کس برای خدا در مقابل بندگان تواضع کند خدا به او بلندی و رفعت  میدهد. واز آثار دیگر این ذکر این است که حضرت رضا علیه آلاف التحیه و الثناء فرمودند که هر گاه این ذکر را هفت نوبت بر آب روان و یا باران بخواند و به طفل دهند خوشخوی و خوش ذهن شود و زود یاد بگیرد و هر کس در امر ریاضت و سلوک دچار مشکل است و طاقت نمی آورد و یا در بیابان گیر افتاده و آب و غذای کافی ندارد و یا در غربت به جفای مردم گرفتار شده این ذکر را هفتاد و هفت بار بر کوزه پاک خالی بخواند و در آن بدمد و کوزه را آب کند و از آن بیاشامد که آنچه گفتیم به اذن الهی مرتفع خواهد شد و آثار دیگری در مورد این ذکر وجود دارد که از ذکر آنها معذورم و به همین اکتفا می کنم امید که مفید بوده باشد و دلیل انتخاب آن این بود که این ذکر از اذکار اوایل سلوک است زیرا سالک ابتدا باید از منیت رهایی یابد و دیگری را بر خود ترجیح دهد تا بعضی عوالم بر او باز شود و نوبت به اذکار دیگر برسد پس مدتی بدون عدد مشغول شوید و و ذکر عملی آن را هم مقید باشید تا حالت خاص آن را در خود مشاهده کنید  والله المستعان


امیرالمؤ منین على علیه السلام مى فرماید: من براى كسى كه بر سر سفره بنشیند و بسم الله بگوید ضامن هستم كه از (ضرر زدن ) غذا شكایت نكند، ابن كوا گفت : یا امیر المؤ منین من دیشب بسم الله گفتم و غذا خوردم در عین حال غذا به من اذیت و آزار رساند، حضرت فرمود: شاید تو چند نوع غذا خورده اى و براى بعضى بسم الله گفته اى ولى براى بعضى نگفته اى اى لكع (و در كتاب دعائم این جمله را زیاد كرده عرض كرد: بلى ، چنین است به خدا قسم اى امیر مؤ منان ) لكع به معنى پست و برده و احمق آمده ).
امیر المؤ منین على علیه السلام فرمود: من هیچ وقت دچار تخمه نشدم ، به او گفته شد چطور؟ فرمود: چون لقمه اى به دهان نگذاشتم مگر اینكه نام خدا را (بر زبان ) جارى ساختم (و بسم الله گفتم ) و باز امیر المؤ منین به كمیل فرمود: اى كمیل : هر موقع غذا خوردى بگو (( (بسم الله الرحمن الرحیم ) باسم الذى لایضر مع اسمه و فیه شفاء من كل الا سواء.
(به نام خداوند بخشنده مهربان ) به نام كسى (غذا خوردن را شروع مى كنم ) كه با اسم و نام او هیچ ضرر و آسیبى (به من ) نمى رسد و در (نام ) نمى رسد او شفاء هر بدى و دردى است .
داود گفت : به امام صادق علیه السلام عرض كردم : چگونه و چطور بسم الله بگویم ؟ حضرت فرمود: هنگامى كه ظرفهاى مختلفى (سر سفره ) است براى هر ظرفى یك بسم الله بگو، عرض كردم : اگر فراموش كردم كه بسم الله (براى هر كدام ) بگویم ، حضرت فرمود: میگوئى (( بسم الله على اوله و اخره .)) به نام خدا بر اولین و آخرین آنها.
داستان بسم الله گفتن حضرت رسول (ص ) و دفع سم
در مفتاح النبوة روایت شده چون پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله اسلام را در مدینه آشكار كرد و مردم را علنا به اسلام دعوت نمود، حسد عبدالله بن ابى (رئیس منافقان ) بر پیامبر خدا شدت یافت پس آن حضرت را با اصحابش بر طعام مسمومى دعوت نمود تا او را شهید نماید پس جبرئیل نازل شد و آنچه او اراده كرده بود به حضرت خبر داد. پس وقتى بر سر سفره نشستند، پیامبر اكرم (ص ) به امیر المؤ منین علیه السلام فرمود:(( یا على تعویذ و دعاى مفید را بر این طعام بخوان ، پس آن حضرت این دعا را خواند. بسم الله الشافى ، بسم الكافى ، بسم الله المعافى ، بسم الله الذى لایضر مع اسمه شى ء و لاداء فى الارض و لافى السماء و هو السمیع العلیم .))
پس حضرت رسول صلى علیه و آله وحضرت على علیه السلام و هر كه با آنها بودند از آن غذا خوردند تا سیر شدند، و سالم از سر سفره بر خواستند، پس چون عبدالله بن ابى این قضیه را مشاهده كرد، خیال كرد و غذا را مسموم نكرده ، پس با دوستان خود بر سر سفره نشستند و بقیه طعام را خوردند و همگى هلاك شدند.


الحمدلله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین
و لعنة الله على اعدائهم اجمعین .
عن سیف بن هارون مولى آل جعده قال :
قال ابوعبدالله علیه السلام :
اكتب بسم الله الرحمن الرحیم من اجود كتابك ،
و لا تمد الباء حتى ترفع السین .
سیف بن هارون گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم را با بهترین خط خود بنویس ، و باء را نكش تا سین را بردارى (بلكه سین را با دندانه بنویس ).
قال رسول الله صله علیه و اله و سلم :
من قرا بسم الله الرحمن الرحیم بنى الله له فى الجنة سبعین الف قصر...
حضرت رسول خدا(ص ) فرمود: كسیكه بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند، خداى متعال هفتاد هزار قصر از یاقوت سرخ در بهشت براى او بسازد، در هر قصرى هفتاد هزار خانه از در سفید و...
و در حدیثى طولانى در مورد خلقت و آفرینش قلم از نور محمد(ص ) خداى متعال فرموده : به عزت و جلام ، هر كس از امت محمد بسم الله الرحمن الرحیم بگوید: در كتاب حسناتش عبادت هفتصد سال را براى او مى نویسم .
و نیز حضرت رسول الله (ص ) فرمود: كسى كه بسم الله الرحمن الرحیم را بگوید: خداى متعال براى هر حرفى از آن چهار هزار حسنه (پاداش ‍ نیك ) براى او بنویسد، و چهار هزار سیئه و بدى از او محو نماید، و چهار هزار درجه و مقام براى او بالا برد.
و در حدیثى سئوال سایر امتها را از پیامبرانشان در روز قیامت ذكر مى كند، و از كثرت حسنات این امت سئوال مى شود، حضرت مى فرماید: این امت  قائلند كه براى خداى متعال سه اسم است ، كه اگر در كفه میزان گذاشته شود و همه حسنات و سیئات (خوبیها و بدیهاى ) فرزندان آدم را در كفه دیگر قرار دهند، آن كفه اى كه سه اسم خداوند در آن است از همه آنها سنگین تر خواهد بود و آن سه اسم بسم الله الرحمن الرحیم است .
و حضرت امیر المؤ منین علیه السلام فرمود: چون  بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد حضرت رسول (ص ) فرمود: نخستین مرتبه این آیه بر آدم نازل شد، آن حضرت فرمود: ذریه و نسل من از عذاب در امان هستند مادامى كه قرائت و خواندن بسم الله را ادامه دهند، پس از آن به آسمان رفت و سپس بر حضرت ابراهیم (ع ) نازل شد و آن حضرت در حالى كه در كفه منجنیق بود قرائت كرد، خداى متعال آتش را براى او سرد و سلامت گردانید باز به آسمان رفت و دیگر نازل نشد مگر براى حضرت سلیمان ، در این هنگام ملائكه به او گفتند: به خدا سوگند ملك و سلطنت تو تكمیل شد.
باز به آسمان رفت و پس از آن بر من نازل شد، پس روز قیامت امت مرا مى آورند و آنها در این هنگام مى گویند: بسم الله الرحمن الرحیم پس ‍ وقتى اعمال آنها را در ترازو قرار دهند حسنات و خوبیهاى آنها زیادتر از بدیهایشان مى شود.
و حضرت رسول (ص ) فرمود: وقتى مؤ من بر صراط عبور كند و بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم شعله هاى آتش جهنم خاموش مى شود و شعله هاى جهنم مى گوید: بگذر (از روى من ) اى مؤ من ، چون نور تو شعله مرا خاموش كرد.
و حضرت امام رضا(ع ) فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خداوند نزدیك تر است از مردمك چشم به سفیدیش .


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic