چهارشنبه بیست و یکم مرداد 1388

مشاهده خداوند

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :سیره و روایات معصومین علیهم السلام ،

كلینى در كافى به اسنادش از امام صادق علیه السلام نقل مى كند: حبرى (عالم یهودى ) خدمت امیرمؤ منان رسید و پرسید: اى امیر مؤ منان ! آیا هنگام عبادت ، پروردگارت را دیدى ؟
حضرت فرمود: واى بر تو! چشمان با مشاهده دیدگان او را نمى بینند؛ ولى قلبها با حقایق ایمان او را مى بینند)).
امیر مؤ منان در مسجد كوفه بالاى منبر خطبه مى خواند. مردى برخاست كه به او ذعلب مى گفتند، داراى زبانى بلیغ در خطبه و قلبى شجاع بود. گفت : اى امیرمؤ منان ! آیا پروردگارت را دیده اى ؟
حضرت فرمود: واى بر تو اى ذعلب ! من خدایى را كه نبینم ، نمى پرستم .
پرسید: اى امیر مؤ منان ! پس چگونه او را دیده اى ؟
فرمود: واى بر تو اى ذعلب ! دیدگان با مشاهده او را نمى بینند، ولى قلبها با حقایق ایمان او را مى بینند. واى بر تو اى ذعلب ! خداى من چنان لطیف است كه لطفش ‍ به وصف در نمى آید و چنان عظیم است كه با عظمت وصف نمى گردد و چنان بزرگ كبریاست كه با بزرگى وصف نمى شود. در جلالت چنان جلیل است كه با غلظت وصف نمى شود. قبل از هر چیز است و نمى شود گفت : پیش از چیزى است . بعد از هر چیز است و نمى شود به او بعد گفت . اشیاء را خواسته ، اما نه با همت . درك كرده است ، اما نه با خدعه . در همه اشیاست ، اما با آنها مخلوط نیست و از آن ها هم جدا نیست . ظاهر است ، نه به شكل مباشرت . متجلّى است ، نه با دیدن . دور است ، نه با مسافت . قریب است ، نه با نزدیك شدن . لطیف است ، نه با جسم داشتن ، موجود است ، نه بعد از عدم . فاعل است ، نه به اضطرار. صاحب تقدیر است ، نه با حركت . زیاد مى شود، نه با اضافه . شنواست ، نه با آلتى . بیناست ، نه با اءداتى . اماكن حاوى او نمى شوند و اوقات او را شامل نمى گردند، صفات او را محدود نمى كنند و خواب او را نمى گیرد. هستى او از اوقات سبقت جسته ، وجودش از عدم و ازلش از ابتدا پیشى گرفته است . با خلق مشاعر فهمیده مى شود كه كسى براى او مشاعر قرار نداده و با تجهیر جواهر فهمیده مى شود كه جوهر ندارد و با ضد قرار دادن میان اشیا فهمیده مى شود كه او ضد ندارد و با خلق تقارن میان اشیا فهمیده مى شود كه او قرین ندارد. نور را ضد ظلمت قرار داده است و خشكى را ضدترى و زبرى را ضد نرمى ، و سردى را ضد گرمى ، متباینها را با هم جمع كرده و میان چیزهاى نزدیك ، دورى افكنده است كه با تفریق ، بر مفّرق و با تاءلیف ، بر مؤ لف دلالت مى كند. و این سخن خداى متعالى است : و من كل شى ء خلقنا زوجین لعلّكم تذكرون
میان قبل و بعد، فاصله انداخت تا معلوم شود كه او قبل و بعدى ندارد و موجودات با غرایزشان گواهند كه آفریننده غریزه آنها، غریزه ندارد و با موقت بودنشان اعلام مى كنند كه براى قرار دهنده وقت آنها وقتى نیست . میان موجودات حجاب و مانع قرار داده تا معلوم شود میان او و خلقش حجابى نیست . پروردگار است ، بدون این كه خود پروردگارى داشته باشد و اله است ، بدون این كه خود الهى داشته باشد. عالم است ، بدون اینكه معلوم باشد. سمیع است ، بدون اینكه مسموع باشد)).سه شنبه بیستم مرداد 1388

تقیه چیست؟

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :مباحث اعتقادی و کلامی ،

‌ تقیه یعنی استتار و خود را از دید دشمن مخفی کردن، همان طور که سربازان لباس خاکی می پوشند تا دشمن نتواند به راحتی آنان را پیدا کند یا ماشین ها و ادوات جنگی را رنگ خاکی می زنند. تقیه، مخفی بودن از دید دشمن است.گاهی جنگجویان با ایجاد دود یا مه مصنوعی خود را مستور می دارند یا در تاریکی شب نقل و انتقالات لازم را انجام می دهند. استفاده کردن از رمز برای استتار مقاصد مهم نظامی و اقتصادی در دنیای امروز دامنة وسیعی دارد و گاه بی احتیاطی در حفظ کلیدهای رمز سبب شکست یک لشکر یا برنامة مهم سیاسی و اقتصادی می شود. هیچ کس نمی تواند این گونه برنامه ها را تخطئه کند و یا آن را دلیل بر ترس و محافظه کاری بشمارد و بگوید بر برنامه های نظامی و سیاسی نباید رمز و سرّی وجود داشته باشد، یا این که سرباز باید شجاعت کند و خود را آشکارا در تیررس دشمن قرار دهد.تقیه برای جلوگیری از هدر رفتن نیروها و ریختن خون ها لازم و ضروری است. پیامبر(ص) هنگام هجرت از مکه به مدینه خود را از دسترسی دشمن حفظ کرد. مخفی شدن در غار ثور و شبانه حرکت کردن از مصادیق تقیة معقول است.قرآن در مورد "مؤمن آل فرعون" که ایمان خود را مخفی می کرد و در دستگاه فرعون نفوذ داشت می فرماید: "قال رجلٌ مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه ایمانش را مخفی می کرد، یا در سرگذشت حضرت ابراهیم که گفت بیمارم" اما در نبود مردمِ بت پرست، بت ها را شکست. در سورة آل عمران آیة 28 می فرماید: "افراد با ایمان نباید دوستانی از کافران به جای مؤمنان انتخاب کنند، مگر این که در آن ها تقیه کنند. طرح دوستی با آنان به خاطر تقیه اشکالی ندارد".در روایات بر تقیه بسیار تأکید شده، حتی فرموده است: "التقیه دینی و دین آبائی"(تقیه روش من و روش پدران من است) یا :"لا دین لمَن لا تقیةَ له"(کسی که تقیه نمی کند دین ندارد ). امام باقر(ع) فرمود: "تقیه برای این مشروع شده که نیروها به هدر نرود و خون ها محفوظ بماند".تقیه بر دو قسم است: خوفی و مداراتی(تحبیبی).تقیة خوفی این است که انسان برای حفظ جان و آبروی خویش، دین و مرام خود را از دشمن مخفی دارد و اگر لازم شد مانند مخالفان زندگی کند و شکل عبادت را مانند آنان انجام دهد.تقیة مداراتی(تحبیبی) این است که گاه انسان برای جلب محبّت طرف مقابل، عقیدة خود را مکتوم می دارد تا بتواند او را برای همکاری در اهداف مشترک جلب کند یا از خود دفع اتهام کند.به هر حال تقیه معنای وسیعی دارد که خلاصة آن "پوشاندن واقعیت ها برای پرهیز و اجتناب از به خطر افتادن جان ها و هدف ها است" که میان همة عقلای جهان وجود دارد و رهبران الهی برای رسیدن به هدف های مقدسشان در پاره ای از مراحل آن را انجام می دهند. حضرت ابراهیم(ع) و مؤمن آل فرعون ایمان خود را کتمان کردند، تا بتوانند در جاهای لازم و مفید کارهای مهم انجام دهند.تقیّه و رعایت آن در مذهب شیعه رائج و معمول بوده چون پیشوایان این مذهب در عصر حکام بنی امیّه و بنی عباس (که از نظر شیعه، زمامداران باطل و غاصبان مقام خلافت می باشند) می زیسته اند. با توجه به مقام و موقعیت اجتماعی امامان، زمامداران و حکّام آنان را برای خویش خطر قطعی می پنداشته و از نفوذ آنان در هراس بوده اند. امامان به شیعیان خود که جانشان در خطر بود سفارش می کردند عقاید خود را ابراز کنند و به ظاهر خود را شبیه آنان قرار دهند.اقسام تقیه:تقیه از نظر شرعی به پنج قسم تقسیم می شود:1- تقیة واجب، در جایی است که دفع ضرر بالفعل واجب باشد.2- تقیة مستحب، در جایی است که تقیه بدین منظور صورت گیرد که خود را از معرض خطر دور دارد؛ به این معنا که ترک تقیه موجب شود تدریجاً زیانی از ناحیة طرف مقابل به انسان متوجه گردد.3- تقیة مباح، در جایی است که پرهیز کردن و نکردن از در نظر شرع، یکسان باشد.4- تقیة مکروه، در صورتی است که ترک تقیه و تحمل ضرر در نظر شرع بهتر است، مثلاً اظهار آن موجب اعلای کلمة حقّ گردد.5- تقیة حرام، در موردی است که تقیه کردن موجب ریختن خون شخص محترمی گردد.امام صادق(ع) فرمود: "تقیه برای حفظ خون قرار داده شده، پس هر گاه تقیه باعث ریختن خون مؤمنی بشود، تقیه کردن جائز نیست"                                    منبع :پرس و جو


دوشنبه نوزدهم مرداد 1388

کتاب امام شناسی

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :دانلود کتاب ،

در چند پست قبل 5 مجلد اول کتاب شریف امام شناسی تألیف حضرت علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی رحمه الله علیه برای شما قرار گرفت و در این پست 5 مجلد دوم این کتاب برای شما قرار می گیرد امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد                                                                                                                                                                         
       نام فایل
       توضیحات
     گزینه دریافت
 امام شناسی مجلد 6
255kb         
      دریافت کنید
 امام شناسی مجلد 7
 320kb     دریافت کنید
 امام شناسی مجلد 8
 260kb
     دریافت کنید
 امام شناسی مجلد 9
 326kb     دریافت کنید
 امام شناسی مجلد 10
560kb
     دریافت کنید


برچسب ها: دانلود ،

یکشنبه هجدهم مرداد 1388

بردباری حسین بن علی علیه السلام

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :لطائف و حکایات ،

روزی حسین بن علی رضوان الله تعالی علیهما با قومی از صحابه و وجیهان عرب بر سر خوان (سفره)نشسته بود و نان می خورد و جبه ای(لباس بلند)دیبای رومی گرانمایه نو پوشیده بود و دستاری به غایت نیکو بر سر بسته بود . غلامی خواست که کاسه ای خوردنی در پیش او بنهد و از بالای سر او ایستاد .قضا را کاسه از دست غلام رها شد و بر سر و دوش حسین بن علی آمد و دستار و جبه بیشتر از خوردنی آلوده شد .حسین سر بر آورد و در غلام نگریست غلام چون چنان دید بترسید که او را ادب(تنبیه)نماید گفت (الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس -آل عمران/134) حسین رضی الله عنه (علیه افضل صلوات المصلین)روی تازه کرد و گفت ای غلام تو را آزاد کردم تا به یکبارگی از خشم و مالش من ایمن گردی . همه حاظران را از حلم و بزرگواری حسین در چنین حال عجب آمد و پسندیده داشتند .                                                                                                                                                                                            و دانایان گفته اند که بردباری نیکوست و لیکن به وقت کامکاری نیکوتر  علم نیکوست و لیکن با هنر نیکوتر است   نعمت نیکوست و لیکن به شکر و برخورداری نیکوتر است و طاعت نیکو است و لیکن با علم و خدای ترسی نیکو تر.                                                                                                   سیرالملوک اثر خواجه نظام الملک طوسی صفحه 152


شنبه هفدهم مرداد 1388

هفت راز عشق با دوام

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :روانشناسی و جامعه شناسی ،

 
بسیاری از زوج های جوان پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی، احساس می کنند شریک زندگی شان دیگر مثل روزهای اول زندگی آنها را دوست ندارند و نسبت به او بی اعتنا است ، اما زوج هایی هم پیدا می شوند که همواره از در کنار هم بودن احساس لذت می کنند. این مقاله7 راز برای ادامه عشق بادوام را برای شما می گشاید.

تفاوت ها را بفهمیم

مهم ترین جنبه ی جذابیت این است که ما با هم تفاوت داریم. درست همانطور که قطب منفی و مثبت یک آهن ربا یکدیگر را جذب می کنند ، مرد با ویژگی های مردانه و زن با ویژگی های زنانه یکدیگر را جذب می کنند. تشابه و همسانی زن و مرد از لحاظ رفتار، افکار و کردار چیزی به جز کسالت آور شدن زندگی و بی علاقگی به ادامه آن را در پی نخواهد داشت.


ادامه مطلب

تعداد کل صفحات: 8 1 2 3 4 5 6 7 ...
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic