سه شنبه بیست و سوم تیر 1388

تقویم نجومی روز 1388/04/23

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :تقویم نجومی ،

امروز سه شنبه 23 تیرماه(سرطان)1388ه.ش برابر با 21 ماه مبارک رجب المرجب 1430ه.ق و14ژولای  2009 میلادی و 2 تموز رومی است . حلول ماه تموز شروع اوج گرما در مناطق شرق منطقه نصف النهاری است در واقع اوج گرما از قدیم با شروع تموز همراه میشده است  و تا ابتدای ماه آب رومی ادامه خواهد داشت . امروز در درجه 5/47 عطارد و خورشید مقارنه خواهند کرد و به اصطلاح احتراق عطارد واقع میشود که دلالت بر  آرام بودن  اوضاع دارد . امروز قمر در برج حمل قرار دارد که باز هم حلول قمر درفلک حمل در برج سرطان حاکی از گرم شدن عمومی هوا است . برطبق روایات اسلامی خواب در امروز تعبیر ندارد و کاذبه است .


دوشنبه بیست و دوم تیر 1388

حکایات شیرین

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :لطائف و حکایات ،

گویند: سگ گله اى بمرد . چون صاحبش خیلى آن را دوست داشت ، او را در یكى از مقابر مسلمین دفن كرد. خبر به قاضى شهر رسید. دستور داد او را احضار كنند و بسوزانند. زیرا او سگ خود را در قبرستان مسلمانان بخاك سپرده است . وقتى او را دستگیر كردند، و نزد قاضى آوردند، گفت : اى قاضى ، این سگ وصیتى كرده كه مى خواهم به شما عرض كنم تا بر ذمه من چیزى باقى نماند.
قاضى پرسید: وصیت چیست ؟
آن مرد گفت : هنگامى كه سگ در حال موت بود به او اشاره كردم كه همه این گوسفندان از آن تو است . پس وصیت كن كه آنها را به چه كسى بدهم .
سگ به خانه شما كه قاضى شهر هستید اشاره كرد. اینك گله گوسفندان حاضر و آماده ، و در اختیار شما است .
قاضى با تاءثر و تاءسف گفت : علت فوت مرحوم سگ چه بود؟ آیا به چیز دیگرى وصیت نكرد؟ خداوند به نعمات اخروى بر او منت نهد و تو نیز به سلامت برو. چنانچه آن مرحوم وصایاى دیگرى داشت ما را آگاه گردان تابه آن عمل كنیم .
به این ترتیب چوپان از مرگ نجات یافتسگى با خروسى به صحرا رفتند. شب فرا رسید. بنا چار خروس بر شاخه هاى بلند درختى رفت و خوابید، و سگ زیر درخت در میان علفها آرمید.
هنگام سحر خروس طبق عادت همیشگى خود شروع به خواندن كرد.
روباهى آواز خروس را شنید، به طرف صدا آمد، دید خروس بالاى درخت است . روباه حیله گر به خروس گفت : اى مؤذن ، خدا ترا رحمت كند، از بالاى مناره پائین بیا، تا نماز را به جماعت بخوانیم .
خروس كه متوجه مكر روباه شده بود، گفت : بسیار خوب ، ولى تا من پائین مى آیم ، تو هم رفیقم را كه زیر درخت خوابیده ، بیدار كن . مبادا نمازش قضا شود. روباه تا نگاهش به سگ افتاد پا به فرار گذاشت .خروس صدا زد که کجا میروی مگر نمیخواستی نماز را به جماعت بخوانی . روباه در حالی که به سرعت دور میشد گفت یادم آمد که وضو ندارم میروم تا تجدید وضو کنم


یکشنبه بیست و یکم تیر 1388

شعر عارفانه

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :مقالات آموزشی ادبیات ،مباحث و مقالات معرفتی ،

  تاریخ دقیقی از شعر عارفانه و میزان استفاده از آن در محاورات عرفی وعلمی در دست نیست ولی آنچه مسلم است شعر در همه ادواری که وجود داشته ودر هر قشر و ملیتی که بوده مناسب ترین بستر برای ارائه مفاهیم معرفتی واحساسات درونی وهمچنین سلائق شخصی افراد بوده است چه اینکه شعر به خاطر نوع ساختارش متکلم را وادار به ایجاز گوئی و مختصر کردن متن سخن خود می کند و مخاطب را وادار میکند که برای فهم آن ازتخیل خود استفاده کند و مفهوم را با روح خود درک کند و واضح است که آنچه با روحانیت گفته شود با روحانیت درک خواهد شد واین در اشعار عارفانه مصداق اتم واکملی دارد . درواقع در فرهنگ های مختلف شعر ابزاری است برای انتقال سریع وغیر قابل حصر در کوتاه ترین جملات که هر مفهوم سنگینی رامیتوان در قالب شعر قرار داد وهرکس حظ وبهره خویش را از ان ببرد همانگونه که در اشعار فارسی این نکته ملموس است مثل اشعارعارفانه ای که از شعرایی مثل سعدی وحافظ ومولوی و...موجود است ودر میان مردم به صورت ضرب المثل وبیان مصداق استفاده میشود ودر متون عرفانی به عنوان شاهد مثال وبیان منزل وحتی دستورالعمل عرفانی توسط عارفان نامی مورد استفاده قرار میگیرد وهرکسی بهره خود را میبرد وبیان مقصود میکند. شاید بتوان از شعر معروف سعدی به عنوان مثال استفاده کرد که             بنی آدم اعضای یک پیکرند  . . . که در آفرینش ز یک گوهرند      که ظاهر شعر برای انتقال مفهوم تعاون وهم یاری وهم فهمی از ان استفاده میشود وحتی این مفهوم در سطح جهانی مورد توجه است وسردر سازمان ملل مزین به این شعر است و در مفاهیم عارفانه به عنوان بیان مفهوم وحدت وجود مورد استفاده قرار میگیرد که شاید شاعر هر دو مفهوم را مد نظر داشته باشد و هر کس استفاده خود را میبرد و این از خصوصیات شعر است یعنی عدم انحصار در یک معنای خاص.واشعار فارسی وعربی ودیگر زبان ها پراست از چنین نکاتی . شعر در ادیان مختلف نیز نقش پر رنگی را ایفا می کند وباعث به وجود آمدن و یا ماندگاری آنها شده است مانند ودائیسم در هند که تعالیم آن مستخرج از سروده های (ریگ ودا ) قدیمیترین  ودای  موجود است که تاریخچه آن به١۵٠٠سال قبل از میلاد میرسد و مضامین عبادی وعرفانی در قالب شعر بیان شده است و در ادیان آسیای شرقی شعر نفوذ بسیاری دارد وتعالیم آن ادیان به وسیله شعر محافظت شده . ادیان چینی تاریخی مثل دین کنفسیوس و یا لائوتسه که تعالیم ان ادیان که عمدتا عرفانی است بوسیله صاحبان ان مکاتب و یا پیروان آنها منظوم شده و کتاب (شیه جینگ) را کنفسیوس از اشعار رایج در بین مردم دست چین کرد و به عنوان تعالیم بنیادی به شاگردانش می آموخت وجمله وی که فیلسوف شهیر و سر سلسله بزرگترین دین چین باستان است در این مورد مشهور است که ((شعر))، منش انسان را مى سازد و ((آئین ))، انسان را پرورش مى دهد و ((موسیقى )) به انسان کمال مى بخشد).در شعر فارسی هم همواره شعر عرفانی پایگاه رفیعی داشته است  و در متون قبل از اسلام شاهد این موضوع هستیم چنانکه در ادیان ایران باستان مانند دین زرتشت مسائل عبادی وعرفانی وتعالیم بنیادی آن بوسیله شعر تدوین شده است  و کتاب مقدس آیین زرتشت که (اوستا) نام دارد از سروده هایی مانند (یشتها) که در توصیف(یزدان)سروده شده و(گاتها) که در توصیف(اهورامزدا)سروده شده که این دو مشهور است که از اشعار زرتشت است و همچنین سروده های دیگری که به موبدان زرتشتی منصوب است تشکیل شده و تا به امروز باقی مانده است. اما آنچه که مسلم است بعد از ظهور اسلام شعر عرفانی بسیار پررنگ تر از قبل در شعر فارسی وجود داشته است واین به خاطر ذات تعالیم اسلام است که هر حقیقتی در آن پایه ای عرفان گونه دارد وهرگز نمیتوان در آن چیزی را پیدا کرد که سنخیتی با مسائل معرفت شناختی نداشته باشد و اشعاری که از اهل بیت پیامبر علیهم السلام و اصحاب خاص ایشان و علماء بزرگ دین وهمچنین ائمه چهار گانه اهل سنت وجود دارد موید این مطلب است. واین موضوع باعث شده شعرای عرفان سرا خصوصا در سده های اولیه ظهور اسلام عموما از علما و نوادر علمی زمان خود باشند .حکیمانی مانند رودکی در قرن چهارم خواجه عبدالله انصاری در قرن پنجم انوری و خاقانی و سنایی غزنوی در قرن ششم مولوی و سعدی در قرن هفتم و حافظ در قرن هشتم همه از علما وفقیهان زمان خود بوده اند وسعی نموده اند که مسایل اعتقادی اسلامی را در قالب اشعار عرفانی خود جاودانه کنند وصرف نظر از اختلافات عقیدتی و مشی سلوکی آنها که ناشی از اختلاف مذهب و یا سلیقه عرفانی آنها بوده است همگی نقش موثری در ارائه فرهنگ عارفانه اسلام و حفظ و ثبوت مبانی اعتقادی و نشر و گسترش آن در اقصا نقاط بلاد اسلامی داشته اند. حتی در خارج از ممالک اسلامی اشعار و آرا و نظرات آنها در بین مردم نفوذ بسیاری داشته و دارد و موجب اعجاب و تحسین سایر ملل گشته است از این نمونه میتوان سعدی را مثال زد که ملاحان چینی در هنگام پارو زدن اشعار وی را همخوانی میکردند و در بسیاری از مدارس اشعار وی را تدریس می کردند و امروزه نیز آثار زبان پارسی و اشعار سعدی در آنجا وجود دارد وهمچنین میتوان به تحسین شکسپیر نویسنده و شاعر معروف انگلیسی از سعدی اشاره کرد که خود را تحت تاثیر سعدی میداند و یا امرسون نویسنده معروف امریکائی که کتاب گلستان را یکی از اناجیل و از کتب مقدس دیانتی جهان می‌داند و معتقد است که دستورهای اخلاقی آن، قوانین عمومی و بین‌المللی است . همه اینها نمایانگر عمق نفوذ و پویایی تفکر حکیمان و شاعران مسلمان ایران است که بعد از صدها سال هنوز زبان گویای تفکر ملت خویش باقی مانده اند.                                                                                                                                                                                                                    این گفتار ادامه دارد                                                                                 
                                                         مقاله از : مسعود


یکشنبه بیست و یکم تیر 1388

عیسای زمان

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :سروده های من ،

این شعر را به مولایم حضرت حجت روحی له الفداء تقدیم می کنم      

  دلبرم نیک نگه کن که چه سان آمده است    جمله گیتی زطرب دست فشان آمده است
   مهرخی  پاکدلی  لعل لبی  نیک عذار    به تماشاگه زلفش دو جهان آمده است
      تو مپندار دگر مرده  بماند  دل  مازنده زین روست که عیسی زمان آمده است
دم زعیسی نزنم پیش تو ای روح و روان کز دمت عیسی مریم به زبان آمده است 
در نمازت  همه انفاس  مسیحائی  قدس چو مسیحا ز سماء وقت اذان آمده است
هردمی خوش نفسی از تو زمحراب رسدنقش محراب زذکرت به فغان آمده است  
 

برگ گل ریخت  ز نادیدن رویت جانا

     روی خورشید ندیدست وخزان آمده است  
تازه برگی ز تو امید برد شاخه خشک   

دست خالی به چنین ظن وگمان آمده است

فصل هجران تو و جور رقیب وغم دلهمه بر عاشق تو سخت گران آمده است
بودنت لطف و ندیدن گنه از جانب ماست               گنه آن طفل که از ما به زیان آمده است
 

خود تو دانی که چه اندیشه بکردیم و چه شد

 آنچه  کردیم کنون توبه از آن آمده است
خرم آن روز که مسعود ندایی شنود

         
 کز بیابان خبر از آب روان آمده است


یکشنبه بیست و یکم تیر 1388

زیارت خدا

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :سیره و روایات معصومین علیهم السلام ،

روی عن محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى محمدبن الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن صفوان بن یحیى عن كلیب الصیداوى عن ابى عبدالله علیه السلام قال مكتوب فى التوراه ان بیوتى فى الارض المساجد فطوبى لعبد تطهر فى بیته ثم زارنى فى بیتى الا آن على المزور الزائر.
و فى حدیثى آخر الا بشر المشائین فى الظلمات الى المساجد بالنور الساطع یوم القیامه .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: در
(تورات ) نوشته شده است : خانه هاى من در زمین مساجد است ، پس خوشا به حال بنده اى كه در نزد خود وضو بگیرد، سپس مرا در خانه خود زیارت نماید. و توجه باشد داشت كه احترام زیارت كننده بر زیارت شوند ه واجب است .
و در حدیث دیگر آمده است : توجه داشته باش ! كسانى را كه در تاریكیها به مساجد مى روند، به نور درخشنده در روز قیامت مژده بده .    

                                                                                                                                                   ابى رحمه الله قال حدثنى بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن سعد الاسكاف عن زیاد بن عیسى عن ابى الجارود عن الاصبغ بن نباته عن على بن ابى طالب علیه السلام قال كان یقول من اختلف الى المساجد اصاب احدى الثمان اخا مستفادا فى الله و علما مستطرفا او آیه محكمه او رحمه منتظره او كلمه ترده عن ردى او یسمع كلمه تدله على هدى اویترك ذنبا خشیه او حیاء
ترجمه :
1. امیرالمومنین علیه السلام مى فرمودند: كسى كه به مساجد رفت و آمد كند، یكى از هشت چیز را بدست مى آورد: برادرى كه در راه خدا از او استفادهكند، دانشى برگزیده ، نشانه اى محكم ، رحمتى كه منتظر او بوده ، سخنى كه او را از نابودى حفظ كند، سخنى كه او را به هدایت راهنمایى كند یا بخاطر ترس یا شرم گناهى را ترك كند

حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن یعلى بن حمزه الحجال عن على بن الحكم عن محمد بن مروآن عن ابى عبدالله علیه السلام قال من مشى الى المسجد لم یضع رجله على رطب و لا یا بس الا سجت له الارض ‍ الى الارضین السابعه .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه پیاده به مسجد برود، پاهایش ‍ را روى هیچ خشك وترى نمى گذارد، مگر این كه آن زمین تازمین هفتم براى او خداوند را تسبیح مى كنند.(کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نوشته شیخ صدوق رحمه الله علیه)


تعداد کل صفحات: 9 1 2 3 4 5 6 7 ...
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic