تبلیغات
مخزن المعارف و اللطائف - حکایات پند آموز
یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388

حکایات پند آموز

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :لطائف و حکایات ،

- درسى از پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله  

مردى از اصحاب پیامبر صلى الله علیه و آله در تنگدستى سخت قرار گرفت . روزى زنش به او گفت : خوب است خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله بروى و از ایشان تقاضاى كمكى كنى . آن مرد خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله آمد، همین كه چشم حضرت به او افتاد فرمود: (هر كه از ما چیزى درخواست كند به او مى دهیم اما اگر خود را بى نیاز نشان دهد، خدا او را غنى خواهد كرد.)
مرد از شنیدن این سخن با خودش گفت : منظور پیامبر صلى الله علیه و آله از این كلام من هستم ، از همانجا برگشت و جریان را براى زن خود شرح داد. زنش گفت : حضرت نیز بشرى است ، به ایشان بگو آنگاه ببین چه مى فرماید:
براى مرتبه دوم آمد؛ باز همان جمله را شنید. سومین مرتبه كه برگشت و همان جملات را از پیامبر صلى الله علیه و آله شنید، به نزد یكى از دوستان خود رفت و كلنگ دو سرى از او به عاریه گرفت .
تا شامگاه در كوهها هیزم جمع آورى نمود و شب به طرف خانه بازگشت و هیزم را به پنج سیر آرد فروخت ، نانى تهیه كرده و با زن خود میل كردند. فردا جدیت بیشتر كرد و هیزم زیادترى آورد؛ و هر روز مقدار زیادتر، تا توانست یك كلنگ بخرد.
چندى گذشت در اثر فعالیت دو شتر و یك غلام خرید و كم كم از ثروتمندان شد. روزى خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله شرفیاب شده و جریان زندگى و كلام حضرتش را بازگو كرد. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: من گفتم (كسى كه بى نیازى جوید خدا او را بى نیاز گرداند.)   

(عبدالله بن مسعود) از اصحاب نزدیك پیامبر صلى الله علیه و آله بود، و در مكتب آن حضرت شخصى غیور و وارسته به بار آمد.
در زمان خلافت عثمان ، او بیمار و بسترى شد كه در همان بیمارى از دنیا رفت .
خلیفه به عیادت او رفت ، دید اندوهگین است .
پرسید: از چه چیزى ناراحتى ؟ گفت : از گناهانم . خلیفه گفت : چه میل دارى تا برآورم ؟
گفت : مشتاق رحمت خدا هستم .
سؤ ال كرد: اگر موافق باشى طبیبى بیاورم .
گفت : طبیب ، بیمارم كرده است .
سؤ ال كرد: اگر مایل باشى دستور دهم ، عطائى از بیت المال برایت بیاورند؟
گفت : آن روز كه نیازمند بودم ، چیزى به من ندادى ، امروز كه بى نیاز هستم مى خواهى چیزى به من بدهى !
خلیفه گفت : این عطا و بخشش ، براى دخترانت باشد.
گفت : آنها نیز نیازى ندارند، چرا كه من به آنها سفارش كرده ام سوره واقعه را هر شب بخوانند؛ زیرا از رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمود: كسى كه سوره واقعه را در هر شب بخواند هرگز دچار فقر نمى شود.