تبلیغات
مخزن المعارف و اللطائف - صائبین مندا (ماندا)
دوشنبه بیست و نهم تیر 1388

صائبین مندا (ماندا)

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :بررسی ادیان و مذاهب ،

در این پست مطلبی از سلسله مباحث ادیان و مذاهب برای شما قرار می گیرد .مطلب امروز درباره قومی باستانی و بسیار کهن  است که در ایران زندگی می کنند ولی با این وجود کمتر کسی در مورد آنها می داند . صائبین مندا از اقوام بسیار قدیمی هستند که هنوز در برخی مناطق ایران زندگی می کنند و پایبند به آداب ورسوم خودشان هستند  صائب در عرف لغت اسلامی به معنای ستاره پرست  آمده است ولی در ریشه لغوی آن اختلاف است . بعضی آن را لغتی عربی میدانند به معنای از دینی برگشته و به دین دیگر روی آورده . بعضی آن را لغتی کلدانی  می دانند و بعضی آن را لغتی عبری به معنای فرو رونده در آب می دانند . صائبین چند گروه هستند که هر کدام ادعا دارند که فرقه صائبین که در قرآن آمده آنها هستند . شاید سوال شود آنها وقتی قرآن را قبول ندارند چرا جمله قرآن را به خود نسبت می دهند . اصل قضیه از اینجا ناشی میشود که در بین علمای اسلام اختلاف است که صائبین حقیقی چه کسانی هستند واز آن به صائبین حقیقی ویا دروغی تعبیر می کنند. و از آنجا که چون در قرآن صائبین در کنار یهود و نصاری ذکر شده اند وقرآن آنها را از اهل کتاب بر شمرده اگر اینها همان صائبین مد نظر قرآن باشند از اهل کتاب حساب می شوند  ودر نتیجه بنا بر احکام اسلامی  می توانند در ممالک اسلامی به عنوان کافر ذمی زندگی کنند  و اگر داخل در اهل ذمه نشوند از کفار حربی محسوب شده و مهدور الدم خواهند بود و مقاتله با آنها واجب است لذا صائبین  مخصوصا گروه صائبین مندا که در عراق وایران زندگی می کردند سعی بسیار نمودند تا از کفار ذمی به حساب آیند و بتوانند در مناطق خود زندگی کنند . تا قبل از انقلاب بسیار بر آنها سخت گرفته میشد و آنها غالبا به صورت پنهانی زندگی میکردند ولی بعد از انقلاب و خصوصا بعد از زعامت آیت الله خامنه ای وبا فتوای ایشان مبنی بر اهل کتاب بودن مندائیان به صورت شهروند عادی در ایران زندگی میکنند .مندائیان را فقط در کنار رود ها و نهر ها میتوان پیدا کرد زیرا همه چیز زندگی آنان به آب بستگی دارد چنان که ابن ندیم در کتابش (الفهرست) مندائیان را قومی میداند که با آب زندگی میکنند و همه چیز را قبل از خوردن میشویند . محل سکونت آنها در ایران خوزستان و در کنار رود کارون است به نحوی که محله ای درخرمشهر در  کنار شط  دارند و قریب به 10 تا 15 هزار نفر از آنها در ایران زندگی میکنند که شغل اکثر آنها زرگری است  . ودر عراق نیز جمعیتی قریب به 10 هزار نفر در حاشیه دجله و فرات زندگی می کنند . ابتدای سال در دین مندا روز تولد حضرت آدم علیه السلام است که به اعتقاد آنها روز 2 مرداد است و در این روز مراسمی هم دارند .
 بقیه به همراه چند عکس از مندائیان در ادامه مطلب                                   

.  غسل تعمید را شاید یکی از مهم ترین اعمال عبادی آنها باید دانست .مندائیان که خود را پیرو یحیی نبی میدانند معتقدند یحیی عیسی را غسل تعمید داده است . در مورد غسل تعمید باید گفت غسلی خاص است که در میان مسیحیان نیز رواج دارد و دوستانی که انجیل را مطالعه کرده باشند دیده اند که در بسیاری از فراز های انجیل از غسل تعمید یاد شده است و اعتقاد آنها این است که این غسل باعث طهارت روح و رستگاری خواهد بود و در آب با خواندن جملاتی توسط یک فرد روحانی انجام میشود  . مندائیان قوانین عجیب دیگری هم دارند از جمله اینکه دخول در دین آنها مجاز نیست و غیر مندائی نمی تواند مندائی شود و یا اینکه با اقوام دیگر ازدواج نمی کنند و تبلیغ دین خود را جایز نمی دانند  . آنها چند کتاب مقدس دارند که مهم ترین آنها کتاب گنزا رابا (گنجه ربه) نام دارد که معتقدند بر یحیای نبی نازل شده است . آنها از پیامبران آدم و نوح و ابراهیم و ادریس و یحیی (علی نبینا و آله و علیهم السلام) را قبول دارند وبا یهودیان دشمنی دارند و معتقدند که تورات کتاب نادرست و گمراه کننده ایست .

 در نزد صابئین قتل نفس ، سوگند دروغ ، اكل و شرب قبل از غسل جنابت ، راهزنى و دزدى ، كار در اعیاد مقدس ، زنا، ختنه ، عدم اداى دین ، خوردن گوشت حیوانى كه دم داشته باشد، ازدواج با زنان بیگانه ، پوشیدن جامه كبود، شهادت به دروغ ، رباخوارى ، خیانت در امانت ، لواط و قمار و... از محرمات است .مندائیان به ستارگان احترام خاصی می گذارند و معتقدند که خداوند جهان را آفرید و امور را به دست هفت ستاره سپرد . (هفت ستاره همان نجوم السبعه در علم نجوم اسلامی هستند که البته در میان علمای علم نجوم در اسلام هم بعضی قائل به قدرت و نفوذ ستارگان در عالم هستند که مبحث مفصلی است که با اصل بحث در اینجا منافات دارد  فقط غرض این بود که بدانید ریشه هایی از حقیقت و اشتراکات در ادیان وجود دارد که از یک حقیقت نشات می گیرد  و بسیاری از اشتراکات خارق العاده هستند که اگر عمری باقی بود در آینده از اشتراکات ادیان در بعضی احکام و امور ماورایی خواهم گفت که حاصل مطالعات و تعمقات و ریشه یابی های اشتراکات ادیان این حقیر و بعضی از دوستانم است(