تبلیغات
مخزن المعارف و اللطائف - 22 بهمن؛ روز تشییع جنازه فتنه
پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388

22 بهمن؛ روز تشییع جنازه فتنه

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :متفرقه ،اگرچه 9 دی نشان داد مردم در کدام سوی میدان قرار دارند و عاشورا به رخ کشید مواضع هنجارشکن کسانی را که به مچ بندهای سبزشان افتخار می کنند، اما یک نقطه پایان بر این همه باقی است؛ نقطه ای که می بایست نقشی تاریخی برای یک ملت ایفا کند تا در سیر نزولی روحیه سبزها و سیر صعودی نگرانی هایشان، ملت را از امتحانی دیگر سربلند بیرون بیاورد.

برگه های تاریخ انقلاب هر بار به گونه ای ورق خورده است؛ گاه انقلابیون در برابر فتنه ای چون فتنه منافقین قد علم کرده اند و آنان را یک بار برای همیشه از تاریخ ایران حذف کرده اند و گاه چون 18 تیر با وجود همه آنچه بر سر انقلاب و آبروی نظام آمد، کار به گونه ای شد که آتشی در زیر خاکستر باقی ماند.

اگر فتنه اخیر رقم خورد شاید به سبب مدارایی بود که با همان آتش زیر خاکستر شد و 22 بهمن امسال باید تابوت فتنه گرانی که سال ها بعد از 18 تیر دوباره به خود جرأت دادند در مقابل ملت قرار بگیرند، بر سر دست های مردم تشییع شود؛ که اگر این نشود، سال های بعد باز همین جریان با جسارت چندین برابر در مقابل نظام خواهد ایستاد.

این روزها در نهایت یک دستاورد بزرگ بر جای خواهد گذاشت و آن حجتی است که بر همه تمام می شود و مدارایی که دیگر پایان می یابد و از اینجاست که باید مواجهه بدون مماشات با سران فتنه را انتظار کشید. 22 بهمن امسال تجلی دوباره یک مطالبه عمومی خواهد بود. دیگر نه از فتنه چیزی باقی است و نه از پیاده نظامش. این مردمند که در صحنه حضور داشته و دارند تا آنجا که خود قائله را با دست خود پایان دهند.

اگر تا کنون جمعی دستگیر شدند و معدودی اعدام؛ و فرزندان برخی شخصیت های صاحب نفوذ همچنان آزادند، دیگر توجیهی برای مماشات در برابر آنها نیز باقی نخواهد ماند. ملت باید بیاید و خواهد آمد تا بار دیگر کار را تمام کند. 22 بهمن تجلی اراده تمام قامت یک ملت برای برقراری عدالت و عمل به مرّ قانون خواهد بود.

از پس این همه البته می توان دودلی ها، اضطراب ها، نگرانی ها و عقب نشینی های سران فتنه را هم دید. امروز هیچ فرد عاقلی در جریان اصلاحات نیست که تصویری روشن از آینده فرا روی این جریان داشته باشد. اصلاحاتی که روزی یک جناح قانونی کشور به شمار می آمد، به برکت تندروی ها و حرکت های احساسی نخست وزیری که بعد از سال ها سکوت یک باره احساس وظیفه کرده بود، به طبق حراج گذاشته شد. و امروز حضور ملت بیش از پیش تضعیف روحیه شدید افراطیون را موجب شده است. 22 بهمن ملت می آید تا به سران متوهم این جریان بفهماند حساب کار چگونه است.

ملت ایران از همان روز که پای صندوق های رأی آمد، جایگاه ایران را بر سکوهای بلند جهانی می دید. دستاوردهای عظیم انتخابات خردادماه البته با خودخواهی جمعی محدود شکسته شد و حیثیت ایران دستمایه زیاده خواهی همان به اصطلاح دلسوزان ایران و مردم قرار گرفت. ملت 22 بهمن خواهد آمد تا بار دیگر به جهان و دنیای غرب بفهماند، اطلاعاتی که از ایران و معدود واسطه های وابسته خود دریافت می کند، منعکس کننده واقعیت های ایران نیست. اینجا همه یکی هستند در برابر نظام سلطه و هر کسی را هم که دست در دست بیگانگان بگذارد، به انزوا خواهند راند.

اگر چه همه 22 بهمن ها مهم بوده، اما 22 بهمن امسال رنگ و بویی دیگر خواهد داشت. 22 بهمن امسال روز تشییع جنازه جریان سلطه و تئوری های برآمده از جریان سلطه است. به عبارت دیگر 22 بهمن ماه امسال روز تشییع جنازه فتنه است. امروز همه به انتظار نشسته اند تا 22 بهمن فرابرسد و آنچه را که رقم خواهد خورد، نظاره گر باشند.