تبلیغات
مخزن المعارف و اللطائف - چند حدیث شریف
پنجشنبه هفتم آبان 1388

چند حدیث شریف

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :سیره و روایات معصومین علیهم السلام ،

ثواب خواندن انا انزلناه در هنگام بریدن و پوشیدن لباس نو

. امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه لباس نوى ببرد و سى و شش ‍ بار (انا انزلناه فى لیله القدر) را بخواند و هنگامى كه به (تنزل الملائكه ) رسید كمى آب بردارد و به لباس بپاشد، سپس دو ركعت نماز بگذارد و دعا كند و در دعاى خود بگوید: (الحمدلله الذى رزقنى ما اتجمل به فى الناس ‍ و اوارى به عورتى و اصلى فیه لربى و الحمد الله ) ، تا زمانى كه این لباس ‍ كهنه شود،پیوسته با بى نیازى زندگى خواهد كرد.

ثواب زیاد در آینه نگریستن و خدا را بسیار ستایش نمودن 


1. امام صادق علیه السلام  از پدرانش علیهم السلام روایت مى نماید كه پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: خداى بزرگ بهشت را براى جوانى قرار داده است كه زیاد در آینه نگاه كند و به همین جهت خدا را بسیار ستایش كند.


ثواب نماز كسى كه عطر بزند

 امام صادق علیه السلام فرمودند: دو ركعت نمازى كه شخص عطر زده بخواند، برتر از هفتاد ركعت نمازى است كه شخص عطر نزده مى خواند.


ثواب نماز متاهل


  امام صادق علیه السلام فرمودند: دو ركعت نمازى كه متاهل مى خواند، برتر از هفتاد ركعت نمازى است كه مجرد مى خواند.


ثواب قرآن خواندن جوان مؤمن 


امام صادق علیه السلام فرمودند: جوان مؤ منى كه قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش مخلوط مى شود و عامل همنشینى او با فرشتگان بزرگوار وحى كه هرگز مرتكب گناهى نشده اند، خواهد شد. و در روز قیامت نیز قرآن مانعى براى او در مقابل آتش خواهد بود. قرآن درآن روز (خطاب به خداوند) مى گوید: هر عمل كننده اى به پاداش عمل خود رسید. جز عمل كنندگان به من . پس بهترین عطایاى خود را به او عنایت فرما. خداوند عزوجل نیز دو لباس بهشتى به او مى پوشاند و بر سرش تاج كرامت مى گذارد. آنگاه خطاب به قرآن مى فرماید: آیا راضى شدى ؟ و قرآن مى گوید: من بهتر از این را براى او مى خواستم . آنگاه خداوند در امان بودن را به دست راست و جاودانگى در بهشت را به دست چپش مى دهد. سپس ‍ وارد بهشت مى شود. و در بهشت به او مى گویند: یك آیه بخوان و یك درجه بالا برو. آنگاه به قرآن خطاب مى شود: به خواسته ات رسیدى و راضى شدى ؟ و قرآن مى گوید: خداوندا! بله . امام علیه السلام فرمودند: كسى كه خیلى قرآن بخواند و آن را حفظ نماید، خداوند دوباره این ثواب را به او مى دهد.


ثواب خواندن (ایت الكرسى ) هنگام خواب و پس از هر نماز


  راوى مى گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم كه فرمودند: كسى كه به هنگام خواب ایت الكرسى بخواند، انشاءالله از فلج شدن ترسى نخواهد داشت . و كسى كه آن را پس از هر نمازى بخواند، هیچ گزنده زهردارى به او اسیب نخواهد رساند.


منبع : کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال اثر شیخ صدوق رحمه الله علیه