تبلیغات
مخزن المعارف و اللطائف - خنده جام می و زلف گره گیر نگار
چهارشنبه بیست و نهم مهر 1388

خنده جام می و زلف گره گیر نگار

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :منتخب اشعار شاعران ،

این غزل حافظ رو خیلی دوست دارم زلف آشفته وخوی کرده و خندان لب ومست
پیرهن چاک و غزلخوان وصراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان
نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

سر فرا گوش من آورد وبه آواز حزین
گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟

عاش
قی را که چنین باده شبگیر دهند
کافر عشق بود گرنشود باده پرست

برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر
که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم
اگر از خمر بهشت است وگر باده مست

خنده جام می و زلف گره گیر نگار
ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست